Mevcut Durum Analizi

  • Hukuk Danışmanlığı
  • Şüreç Danışmanlığı
  • Eğitim

Gereksinimlerin Belirlenmesi

  • Uygun Teknolojik Çözümlerin Belirlenmesi

KVKK Uyum Raporu Ve Yol Haritası

  • Uyum Raporu ve Yol Haritasının Paylaşılması
  • Entegrasyon Süreci