Türkiye ve Dünya’da SIEM Pazarı

Son yıllarda teknoloji, iş hayatında faaliyet gösteren sektörlerin tamamında vazgeçilmez bir unsur haline geldi, iş hayatını kolaylaştıran teknolojilerin ise en büyük problemi güvenlik. Dünyada, güvenlik problemlerinin sonuçlarını azaltmak ve ülkeler ve sektörler arasındaki denkliği sağlamak için birçok regülasyon ortaya çıkmıştır. Bu regülasyonlar güvenlik odaklı yazılım ve donanımların kullanımını zorunlu hale getirmektedir. Bu nedenle siber güvenlik ürünleri global pazarda ve Türkiye pazarında çok hızla büyüyor.

SIEM (Security Information and Event Management) bahsedilen güvenlik ürünlerinden bir tanesi. Belirlenen politika ve kuralların yardımıyla bağımsız gibi görünen olaylar arasında anlamlı bağlantılar kurarak muhtemel saldırıları tespit etmeye yarayan bir yazılım olarak tanımlaya bileceğimiz SIEM ürünleri, Bilgi Güvenliği pazarının en popüler aktörü.  

SIEM in Global pazardaki payı ile ilgili öngörülere bakacak olursak, 2020’de 4,2 milyar USD olan pazarın, 2025 yılına kadar 5,5 milyar USD olacağı tahmin ediliyor. (https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/security-information-event-management-market-183343191.html)

Türkiye’nin Siber Güvenlik Pazarı 15 Milyar USD civarında ve bu pazarın yalnızca %3’ü kadar, yani 45 milyon USD yerli üreticiler pay alıyor. (Türkiye’nin Siber Güvenlik Pazarı 1,5 milyar dolar | Teknolojiden Bi Haber) SIEM türkiye pazarı hakkında elimizde net bir veri yok ancak siber güv enlik pazarının yarısına  yakon bir rakamın SIEM pazarını oluşturduğu tahmin edilmektedir.

Muharrem BAKAL